Top 4 Ffyrdd i Diogelu'ch To O Difrod

Top 4 Ffyrdd i Diogelu'ch To O Difrod

Gall difrod to amrywio o rwd a dŵr glaw bach yn gollwng i tyllau a achosir gan argaeau iâ. Mae'n broblem ddifrifol gan ei fod yn gadael eich tŷ yn llawer mwy agored i effeithiau yr elfennau. Y newyddion da yw y gallwch gymryd camau effeithiol a fforddiadwy ar gyfer amddiffyn drwy ffonio Gwasanaeth Roofing Chattanooga. Edrychwch ar y rhai gorau a gwneud cais iddynt amserol.

1. Rhedeg Gwiriadau Gyfun Aml

Os ydych yn byw mewn ardal gyda gaeafau oer a stormydd haf yn aml, dylech redeg arolygiad llawn yn y gwanwyn ac yn yr hydref. Os ydych yn byw mewn man lle chorwyntoedd yn gyffredin, dylech wneud hynny cyn y tymor corwynt yn dod.

Pan fyddwch yn cael i fyny, gwyliwch allan am eu difrodi, cyrlio neu ar goll. Archwiliwch yr adrannau metel a chydrannau ar gyfer rhwd. Yn talu sylw agos i ffwng ac algâu tyfiannau. Mae'r rhain yn smotiau bach y mae eu lliw yn amrywio o lwyd i wyrdd fel arfer. Peidiwch ag anghofio i wirio fflachio rhy. Dylai fod yn hollol gadarn. Gwiriwch y morter a / neu caulking am graciau.

Os ydych yn sylwi hyd yn oed y lleiaf o broblemau, dewis ar gyfer atgyweirio to ar unwaith. Gorau po gyntaf y byddwch yn gweithredu, y hamddiffyn yn well y byddwch yn. Bydd hyn hefyd yn eich helpu i arbed arian.

2. Torrwch Coed Tal rheolaidd

Os na fyddwch yn gwneud hyn, Gall canghennau yn cael eu torri yn ystod storm neu drwm eira ac yn achosi difrod sylweddol i'ch to. Byddwch yn elwa o weithio gydag arbenigwr a all taith y coed i fod yn ddiogel ac yn edrych yn dda ar yr un pryd. Yn gyffredinol, ni ddylech gael coed yn rhy agos at eich tŷ. Pan fyddwch yn penderfynu i blannu rhai newydd, dewis rhywogaethau sy'n gallu gwrthsefyll gwyntoedd trwm ac eira.

3. Cadwch y Clean gwteri

Glanhau'r cwteri unwaith neu ddwywaith y flwyddyn yn ddigonol yn y rhan fwyaf o achosion, ond efallai y bydd rhaid i chi ei wneud yn fwy aml, os ydych yn byw mewn lle gyda llawer o lystyfiant tal. Ateb arall yw gosod gwarchodwyr gwter. Ystyried modelau sy'n cael eu gwrthsefyll difrod ac mae ganddynt agoriadau sy'n gadael i ddŵr glaw lifo oddi ar y to i'r cwteri ar gyfradd uchel. Mae'r amddiffynwyr oledd yn gweithio'n well ar gyfer cadw dail a malurion eraill oddi ar y gwteri o gymharu â'r rhai gwastad.

4. Gosod Inswleiddio Atig Dibynadwy

Mae'r mesur hwn, ynghyd â gwaith atgyweirio to amserol, Bwriedir i leihau'r risg o argaeau iâ. Maent yn cael eu ffurfio pan fydd y eira ar y to ei doddi gan wres yn dod allan o'r atig. Bydd inswleiddio o ansawdd da cadw'r gwres y tu mewn i'r tŷ, a thrwy hynny amddiffyn y to rhag difrod a bydd yn gwneud eich ystafelloedd yn gynhesach ac yn eich bil ynni i lawr.

Y mathau mwyaf poblogaidd o insiwleiddio atig yn llenwi ac Batts rhydd. Mae'r dewis rhwng y ddau yn dibynnu ar strwythur eich atig a tho. Pan ddaw at y deunydd ei hun, dylai fod yn uchel R-werth ac yn hynod gwrthsefyll difrod dŵr a llwydni. Mae'n gwneud synnwyr i fuddsoddi mwy mewn inswleiddio o safon gwell y byddwch yn gallu cadw am amser hir i ddod.

Gyda cynnal a chadw priodol, Bydd eich to fod mewn cyflwr gwych ac mae angen atgyweirio llawer llai aml nag arfer.

Hotfrog
Elocal
Lle 2 Ewch
igot Biz
fy lleol
Amser siopa
EZBZ
gorau & Brands Worldwide
Kudzu
Pedeirongl
Pedeirongl Profle
Busnes Yelp
Proffil Yelp
manta
2 Dod o hyd Lleol
Tupalo
Sgwariau City
Ezlocal
fy Huckleberry
Dod o hyd i ni lleol
Ebusinesspages
Yello Yello
A Fwyaf Town
cael Hoff
Cyfeiriadur Canolog
Bizvotes
Cityfos
Fyple
Whofish
Bigwigbiz
Wherezit
Sales pry cop
Sales Spider Busnes Tudalen
Cwmni rhestr
Bizexposed
Tucando
GarageCommerce
Tuugo
Rhwydwaith Busnes
Hub.biz
Cymuned Biz
Bwrdd mawr
Proffesiynol Ar y we
Iformative
Issuu
Am ddim Cyfarwyddiadur Busnes
Cataloxy
Brownbook
hubpages
Cylex USA
Co UDA
Slideshare
Quora
Rhestr Busnes Detroit
Chiefmall
Taith Gerdded y gymuned
Amdanom ni
Ewch Cyfeiriadur Gwe Green
City Insider
Rhestr Detroit Biz
Am-edrych Tudalen
Fy Wynebau City
Emaze Me
Fy Chwilio Biz lleol
cwmni FM
Thumbtack
Whodoyou
N49
adeiladu chwyddo
i Mewn Rhes
Kazela y
Fy Siryf Rhestru Busnes
Mliv i
tudalennau Oscar